חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  אלגוריתמים
  Algorithms  
0368-2160-11
מדעים מדויקים
סמ'  ב'1300-1400111 אורנשטייןתרגיל מר כהן אילן ראו
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר

אלגוריתמים- 0368.2160

 

 

 

אלגוריתמים יעילים בגרפים: סריקה של גרף, מעגל אוילר, עץ פורש מינימלי, מסלולים קצרים ביותר, זרימה ברשתות; התאמת מחרוזות; טכניקות אלגוריתמיות נוספות, כגון תכנות דינאמי ותכנות לינארי.

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת