חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבנה מחשבים
  Computer Structure  
0368-2159-01
מדעים מדויקים
סמ'  א'1600-1900223 גילמןשיעור מר גבור רון
מר פליק אוהד
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הקורס הינו קורס מבוא לחומרה,ארכיטקטורת מעבדים, ומבוא לתכנון מעבדים ספרתיים. הקורס מציג את עקרונות בנית חומרה ספרתית, ממשיך בעקרונות מבנה המעבד, ודן בגישות שונות למימוש מעבדים ושיטת לשיפור הביצועים ובקשר בין המעבד לשפות התכנות. הקורס נוגע בגישות  מודרניות למימוש מעבדים, כגון מימושים מקביליים וביצוע שלא לפי הסדר.

Course description

The class is an introduction to hardware design, computer architecture and digital computer design. The class presents the concepts of modern digital hardware, it continues into design of digital processors and discuss approaches to improve performance and their association to programing languages. The class will touch modern approaches to computer implementation, including parallelism and out of order execution.

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים
0368-2159-01 מבנה מחשבים
Computer Structure
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | מר גבור רון

סילבוס מפורט/דף מידע

הקורס הינו קורס מבוא לחומרה,ארכיטקטורת מעבדים, ומבוא לתכנון מעבדים ספרתיים. הקורס יכלול את הנושאים הבאים:

1 . מבוא לארכיטקטורת מחשב : [מרכיבי המחשב , חוק מור, סט הפרודות, נתוח ביצועים , חוק Amdahl]

2 . ייצוג מספרים [מספר שלם , נקודה קבועה ונקודה צפה - המרה, תחומי יצוג, ואריטמטיקה]

3 . מבוא למוליכים למחצה [מהוא מוליך למחצה להדיוטות, הטרנזיסטור כמתג, בניית פונקציות לוגיות מטרנזיסטורים].

4 . אלגברה בוליאנית ופונקציות קומבינטוריות. צימצום פונקציה. פונקציות לוגיות יסודיות ומתקדמות.

5 . מעגלים  קומבינטורים, מכונות מצבים, טקסונומיה ומושגים.
     מעגלים סדרתיים, רכיבי זיכרון (latches and flip-flops), אנליזה וסינתזה של מעגלים קומבינטוריים ומכונות מצבים.

6 . תזמון מעגלים קומבינטורים וסדרתיים.

7 . מבוא לארכיטקטורת מעבדים (C to assembly and binary, Van-Neumann vs. Harvard, CISC vs. RISC, architecture compatibility visible-ISA vs.

mico-architectural point of views).  שלבי ביצועו במעבד MIPS

8 . מימוש MIPS : מחזור אחד , מחזורים מרובים , pipline (כולל עקרונות וסיכונים) . נקודות מיקוד: הערכת ביצועים,
     הבנת יתרונות וחסרונות , תדירות מעגל, pipeline hazard elimination)

9. היררכית זיכרון: בעיה, מונחים , טקסונומיה של miss , ארגון זכרון מטמון (שיטות מיפוי ועדכון, היראכיה), התנהגות זכרון מטמון תחת תוכניות.  

10. זיכרון וירטואלי : הצורך בזיכרון וירטואלי, מושגים , מיפוי דפים [ היררכי ושטוח ] , בעיות , ניהול זיכרון ובעיות TLB .

11 . ארכיטקטורות מחשב מודרניות: שיטות מיקבול, סופר pipline וסופר סקלר, out of order execution, מכונות וקטוריות , קוהרנטיות של זכרונות

12 . נושאים נבחרים מתוך: שיטות חיזוי, אינטרפטים, עבודה עם hw devices (io).

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1