חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבני נתונים
  Data Structures  
0368-2158-10
מדעים מדויקים
סמ'  ב'1300-1400007 שרייבר מתמטיתרגיל מר שמיר אוהד
סילבוס מקוצר
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת