חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבני נתונים
  Data Structures  
0368-2158-09
מדעים מדויקים
סמ'  ב'1000-1100008 שרייבר מתמטיתרגיל גב' רז אורית אס
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת