חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבני נתונים
  Data Structures  
0368-2158-07
מדעים מדויקים
סמ'  ב'1400-1700001 כיתות דן דודשיעור פרופ לוי חנוך
פרופ עזר יוסף
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת