חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבני נתונים
  Data Structures  
0368-2158-04
מדעים מדויקים
סמ'  א'1300-1600101 לימודי הסביבהשיעור פרופ לוי חנוך
ד"ר צ'צ'יק שירי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת