חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מתמטיקה בדידה
  Discrete Mathematics  
0368-1118-02
מדעים מדויקים
סמ'  א'0800-1000110 כיתות דן דודתרגיל מר זוהר יהונתן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
 1.  מושגי יסוד בתורת הקבוצות: הגדרות בסיסיות, אלגברה של קבוצות, טרמינולוגיה של תורת ההגיון, תחשיב פסוקים, אלגברה בוליאנית, כמתים, סימון למדא, פונקציות,     עוצמה של קבוצה, משפט קנטור-ברנשטיין, עוצמות אינסופיות שונות, משפט קנטור, אריתמטיקה של עוצמות.
2.  קומבינטוריקה: טכניקות מניה אלמנטריות, פונקציות יוצרות, משוואות רקורסיה, משפטי פוליה, עקרון ההכלה וההפרדה, הגדרות יסוד בתורת הגרפים, גרפים מישוריים,  עצים ותכונותיהם, משפטי רמזי - מקרים פרטיים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת