חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבוא מורחב למדעי המחשב
  Extended Introduction to Computer Science  
0368-1105-03
מדעים מדויקים
סמ'  א'1000-1200110 כיתות דן דודתרגיל גב' קליינבורט מיכל
ש"ס:  2.0

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת