חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  פרויקט במתמטיקה חישובית
  Workshop in Computational Mathematics  
0366-3340
מדעים מדויקים | מתמטיקה
קבוצה 01
סמ'  ב'1200-1500309 שרייבר מתמטיפרוייקט פרופ אברון חיים
פרופ שקולניצקי יואל
ש"ס:  3.0

סילבוס לא הוזן - ראה בידיעון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת