חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  סמינר בתורת המספרים
  Seminar in Number Theory  
0366-3328
מדעים מדויקים | מתמטיקה
קבוצה 01
סמ'  ב' סמינר פרופ רודניק זאב
סמ'  ב'1200-1400008 שרייבר מתמטיסמינר
ש"ס:  4.0

Course description
The seminar will consist of presentations by the students of various topics in Number Theory and its applications. There will be one formal meeting per week with the entire class as well as one-on-one meeting with the instructor to prepare the lectures, make up a homework assignment which will later be graded by the speakers and discuss the homework grades. The main subject will be the arithmetic of polynomials over a finite field. Prerequisites: All students need to have already completed the course Introduction to Number Theory. References Michael Rosen, Number Theory in Function Fields. Publisher: Springer.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת