חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  תורת הגרפים
  Graph Theory  
0366-3267
מדעים מדויקים | מתמטיקה
קבוצה 01
סמ'  א'1500-1800008 שרייבר מתמטישיעור ות פרופ סאמוטי וויצ'ך
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

מושגים בסיסיים, עצים, קשירות ומשפט מנגר, מעגלי אוילר והמילטון, זיווגים, משפטי הול וטט, צביעות, משפטי ברוקס וויזינג, קבוצות בלתי תלויות וקליקות, משפט טורן, משפט רמזי, גרפים מישוריים. הקורס יינתן בשפה האנגלית

Course description

Among topics that will be covered in the class are the following: graphs and subgraphs, trees, connectivity, Euler tours, Hamilton cycles, matchings, Hall's theorem and Tutte's theorem, edge coloring and Vizing's Theorem, independent sets, Turán's theorem and Ramsey's theorem, vertex coloring, planar graphs, directed graphs, probabilistic methods and linear algebra tools in graph theory.

Prerequisite courses: Discrete mathematics or Introduction to combinatorics and graph theory, Linear algebra, and Introduction to probability.

Homework exercises will be given during the course and will account for 10% of the final grade. There will also be a final exam.

The course will be taught in English.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת