חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  עיבוד וניתוח תמונות
  Image Processing and Analysis  
0366-3096
מדעים מדויקים | מתמטיקה
קבוצה 01
סמ'  א'1100-1400 שיעור פרופ סוכן ניר
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

1) דגימה

2) קוונטיזציה

3) שיפור תמונה נקודתי

4) שיפור קונטרסט על ידי השוואת הסטוגרמות

4) שיפור תמונה על ידי פילטרים במקום ובתדר

5)  טרנספורמציות לינאריות:  פורייה, האר, הדמארד

6) דחיסה וקידוד אנטרופיה

7) טומוגרפיה וטרנספורם ראדון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת