חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  לוגיקה
  Logic  
0366-2194-01
מדעים מדויקים | מתמטיקה
סמ'  א'1200-1500007 שרייבר מתמטישיעור ות פרופ גיטיק מרדכי
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
סילבוס מקוצר

תחשיב פסוקים, תחשיב הפרדיקטים ומשפט השלמות, יסודות תורת המודלים, משפט אי-השלמות.

 

0366219401 Logic.

Propositional Calculus. Compactness Theorem. Predicate Calculus. Formula. Struc-

ture. Henkin extensions. Compactness Theorem for First Order Logic. Loewenheim-Skolem

Theorem. Nonstandard Models of Arithmetic. Formal deduction. Goedel's Completeness

Theorem. Elementary substructures. Loewenheim-Skolem-Tarski Theorem. Goedel's In-

completeness Theorems. Tarski's Unde¯nability of Truth Theorem. Ultraproducts. Los

Theorem. Compactness via ultraproducts.

 


אוניברסיטת ת