חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  אלגברה ב 2
  Algebra B 2  
0366-2133-02
מדעים מדויקים | מתמטיקה
סמ'  ב'1700-1800111 אורנשטייןתרגיל מר כרמון דן
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר

הרחבות של שדה, שדות פצול, ספרביליות, האוטומורפיזמים של הרחבה, המשפט היסודי של תורת גלואה, שורשי יחידה, שדות סופיים, איברים פרימיטיביים, נורמה ועקבה, תורת גלואה של משוואות, פתרון של משוואות ע"י רדיקאלים, הסגור האלגברי של שדה, תלות אלגברית, הרחבה טרנסצנדנטית פשוטה, הרחבות ספרביליות ואי ספרביליות.

 

 

 


להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת