חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  אלגברה לינארית 1ב
  Linear Algebra 1b  
0366-1119-02
מדעים מדויקים | מתמטיקה
סמ'  א'1200-1400203 כיתות דן דודתרגיל מר כרמון דן
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מספרים מרוכבים, פתרון משוואות לינאריות, דטרמיננטים, נוסחת קרמר. מרחבים וקטוריים מעל שדה הממשיים והמרוכבים, בסיס ומימד, העתקות לינאריות ומטריצות, גרעין, טווח, מימד הטווח ודרגה של מטריצה, הרכבה של אופרטורים וכפל-מטריצות, החלפת בסיסים בתחום ובטווח. אופרטורים ממרחב לעצמו ומטריצות, תלות בבחירת הבסיס. מכפלה סקלרית ונצבות. אי-שיוויון שוורץ, ערך מוחלט של וקטור, אי-שיוויון המשולש. בסיס אורתונורמלי, היטל אורתוגינלי, תהליך גראם-שמידט.

 

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת