חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  אלגברה לינארית 2א
  Linear Algebra 2a  
0366-1112-02
מדעים מדויקים | מתמטיקה
סמ'  א'1000-1200006 שרייבר מתמטיתרגיל מר כרמון דן
דרישות קדם   אתר   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

חוג, פולינומים, פולינומים מעל מטריצות, סדרות וטורים של מטריצות, (exp(A, לכסון, שילוש, משפט Cayley-Hamilton, משפט Jordan, שימושים למשוואות דיפרנציאליות, מרחבים בעלי מכפלה סקלרית, תבניות בילינאריות.

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת