חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א לפיזיקאים
  Calculus 1a for Physicists  
0366-1100-01
מדעים מדויקים | מתמטיקה
סמ'  א'1200-1400002 כיתות דן דודשיעור פרופ אוסטרובר ירון
סמ'  א'1100-1300001 ולפסון הנדסהשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
חדו"א 1א' לפיזיקאים - סילבוס
1. מושגים בסיסיים בתורת הקבוצות ובלוגיקה
2. מספרים טבעיים, שלמים ורציונליים כולל מושג השקילות ואינדוקציה
3. מספרים ממשיים סופרמום ואינפימום
4. סדרות ומושג הגבול, סדרות קושי, הלמה של קנטור, לימסופ ולימאינפ
5. פונקציות, חד-חד ועל, מונוטוניות, גבולות לפי קושי ולפי היינה, רציפות, רציפות במידה שווה
6. נגזרות
7. המשפטים היסודיים של חשבון דיפרנציאל: משפטי ערך ממוצע, לופיטל ונוסחת טיילור
8. חקירת פונקציה
9.האינטגרל הלא מסוים
10. אינגרל מסוים, סכומי דרבו, האינטגרל של רימן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת