חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  אופטימיזציה דינמית ותהליכי החלטה מרקוביים
  Dynamic Optimization and Markov Decision Process  
0365-4432
מדעים מדויקים | סטטיסטיקה וחקר ביצועים
קבוצה 01
סמ'  ב'1300-1600007 שרייבר מתמטישיעור ות פרופ מלכסון יצחק
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
תכנות דינמי סטוכסטי, המשפטים היסודיים למקרים מהוון, חיובי,שלילי. כללי עצירה אופטימלים, דיון בבעיות ספציפיות כרולטה, השודד בעל שתי הזרועות, בעיית המזכירה ועוד.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת