חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  אנליזה קמורה ואופטימיזציה 1
  Optimization 1  
0365-4409
מדעים מדויקים | סטטיסטיקה וחקר ביצועים
קבוצה 01
סמ'  א'1600-1900209 שרייבר מתמטישיעור פרופ טבול מרק
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

דרישות קדם:  תואר ראשון מהפקולטה למדעים מדוייקים ,ומבית הספר להנדסת חשמל.

הקורס דן ביסודות תורת האופטימיזציה הרציפה. שלושת החלקים העיקריים הם:

 אנליזה קמורה: קבוצות ופונקציות קמורות, תכניות טופולוגיות ופונקציונליות. משפטי הצגה, משפטי הפרדה, משפטי אלטרנטיבה לאי-שיוויונות

 תנאי אופטימליות בעיות מאולצות. תכנות קמור.   משפט KKT. יישומים

  דואליות באופטימיזציה: גישה כללית, Lagrangian Duality, דואליות צמודה ומשפט פינשל. משפטי מינימקס. דוגמאות ויישומים של דואליות באופטימיזציה.

Course description

Detailed description in the webpage of the course

www.math.tau.ac.il/~teboulle/opt1.html

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | סטטיסטיקה וחקר ביצועים
0365-4409-01 אנליזה קמורה ואופטימיזציה 1
Optimization 1
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | פרופ טבול מרק

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת