חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  אלגוריתמי קירוב לאופטימיזציה קומבינטורית
  Approximate Algorithms in Combinatorial Optimization  
0365-4150-01
מדעים מדויקים | סטטיסטיקה וחקר ביצועים
סמ'  ב'0900-1200209 שרייבר מתמטישיעור ד"ר בוכבינדר ניב
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
הקורס הינו קורס תיאורטי בתכנון וניתוח אלגוריתמי קירוב לבעיות אופטימיזציה קומבינטורית. בקורס נכיר שיטות לתכנון וניתוח אלגוריתמי קירוב כגון: אלגוריתמים חמדניים, שיטות המבוססות על תכנות דינאמי, שיטות המבוססות על עיגול של תכניות לינאריות ותכניות חיוביות, שיטות המבוססות על דואליות ועוד. נכיר בעיות אופטימיזציה רבות כגון: כיסוי בקבוצות, בעיית הסוכן הנוסע, בעיית התרמיל, בעיות תזמון, בעיות מיקום, בעיות חתכים ועוד.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת