חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  סמינר המעבדה לסטטיסטיקה
  Seminar of the Statistical Laboratory  
0365-4146
מדעים מדויקים | סטטיסטיקה וחקר ביצועים
קבוצה 01
סמ'  ב'1600-1900209 שרייבר מתמטיסמינר פרופ יקותיאלי דניאל
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

הסדנה מקנה לסטודנט התנסות יישומית בסטטיסטיקה, תוך עבודה על פרוייקטים מחקריים המגיעים למעבדה לסטטיסטיקה. במהלך הסדנה, הסטודנטים ישמעו בעיות מחקריות ויידרשו לספק פתרונות סטטיסטיים, כולל ניתוח נתונים מתאים, הסקת מסקנות, הכנת דו"חות כתובים והצגת עבודותיהם בפני הכתה והחוקר.

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת