חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  אופטימיזציה לינארית
  Linear Optimization  
0365-4117
מדעים מדויקים | סטטיסטיקה וחקר ביצועים
קבוצה 01
סמ'  א'1300-1600007 שרייבר מתמטישיעור ות פרופ חביב משה
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

1. שיטת הסימפלקס לפתרון בעיות תכנון לינארי, ללא ועם חסמים על המשתנים

2. קמירות וניתוח רגישות

3. שיטת הפירוק של דנציג וולף

4. סיבוכיות שיטת הסימפלקס היא מעריכית

5. דואליות בתכנון לינארי ושיטת הסימפלקס הדואלי

6. שיטת המישורים החותכים לפתרון בעיות תכנון לינארי בשלמים

7. תכנון לינארי ומשחקי סכום אפס

8. תכנון לינארי ורגרסיה לא סטנדרטית

9. וונימודולריות ותכנון לינארי בשלמים

10. בעיות זרימה, תחבורה והדרך הקצרה

11. בעיות החלטה מרקוביות, עם וללא היוון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת