חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  חקר ביצועים 2
  Operations Research 2  
0365-3531
מדעים מדויקים | סטטיסטיקה וחקר ביצועים
קבוצה 01
סמ'  ב'1300-1600008 שרייבר מתמטישיעור פרופ חסין רפאל
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

נושאים בחקר ביצועים  ובהם: סידרור ותזמון על מכונה אחת, מכונות מקבילות, חנות מכונות - שימוש באלגוריתמים חמדניים, תכנות לינארי ודינמי, קירובים; חיפוש מקומי - בעיות הגרף האציקלי המקסימלי, סוכן נוסע, ניתוב כלי רכב; השוואת זרמי הכנסות והיוון; מערכות מלאי סטטיות, דינמיות, בעיית מוכר העיתונים והרחבות; מערכות תורים - תהליכי לידה ומוות, מודלים מרקוביים שונים, החלטות אסטרטגיות (משחקי תורים); סימולציה; בעיות בתורת המיקום - פתרון אופטימלי וקירובים. 

Course description
Topics in operations research that were not studied in the course Operations Research 1, including queueing theory, scheduling and sequencing inventory systems, simulation

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת