חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  סמינר בחקר ביצועים
  Seminar in Operations Research  
0365-3421
מדעים מדויקים | סטטיסטיקה וחקר ביצועים
קבוצה 01
סמ'  ב'1400-1600008 שרייבר מתמטיסמינר פרופ חסין רפאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
http://www.math.tau.ac.il/~teboulle/seminar-OR/or-bsc.html
סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | סטטיסטיקה וחקר ביצועים
0365-3421-01 סמינר בחקר ביצועים
Seminar in Operations Research
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | פרופ חסין רפאל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת