חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  סמינר בסטטיסטיקה
  Statistics Seminar  
0365-3344
מדעים מדויקים | סטטיסטיקה וחקר ביצועים
קבוצה 01
סמ'  א'1500-1700105 פיזיקה-שנקרסמינר פרופ שטיינברג דוד
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

 

מטרות הסמינר הן:
·         לחוות למידה עצמית והתמודדות עם טקסטים מדעיים
·         לפתח חשיבה ביקורתית בקריאת חומר כזה
·         לרכוש ניסיון בארגון החומר והצגתו מול קהל
הסטודנטים יקראו ויציגו לפני הכיתה מאמרים מעיתונים מדעיים ו/או פרקים מספרים.

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת