חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  רגרסיה
  Regression Analysis  
0365-3247
מדעים מדויקים | סטטיסטיקה וחקר ביצועים
קבוצה 01
סמ'  א'1600-1900111 אורנשטייןשיעור ות פרופ יקותיאלי דניאל
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

רגרסיה עם מנבא יחיד, אמידה נקודתית והסקה סטטיסטית על מקדמים ותחזיות, בדיקת התאמת המודל, השימוש בטרנספורמציות במקרים של אי-התאמה במקור, רגרסיה דרך הראשית, רגרסיה עם שני מנבאים, מתאם מרובה וחלקי, רגרסיה רב-משתנית, משתני דמה, בחירת מודל מתאים, שימושים ובעיות.

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת