חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  יישומים במדעי המידע
  Applications of Data Science  
0365-3238
מדעים מדויקים | סטטיסטיקה וחקר ביצועים
קבוצה 01
סמ'  ב'0800-1100008 שרייבר מתמטישיעור מר שמחוני גיורא
ש"ס:  3.0

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | סטטיסטיקה וחקר ביצועים
0365-3238-01 יישומים במדעי המידע
Applications of Data Science
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | מר שמחוני גיורא

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת