חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא ללמידה סטטיסטית
  Introduction to Statistical Learning  
0365-3130
מדעים מדויקים | סטטיסטיקה וחקר ביצועים
קבוצה 01
סמ'  א'0900-1200008 הנדסה כתות חשיעור ד"ר שחר שמעון
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

ספר הקורס:

An Introduction to Statistical Learning with Applications in R by James, Witten, Hastie and Tibshirani.

הקורס ישלב תיאוריה עם עבודה מעשית נרחבת ב R

נושאי הקורס:

- מבואמהי למידה סטטיסטית ומידול לשם חיזוי (predictive modeling); בעיות לדוגמא; משפחות של בעיות: רגרסיה וסווג; הערכת איכות מודלים

- שיטות רגרסיה לדוגמא: רגרסיה לינארית ושיטות מבוססות שכנות

- שיטות סווג לדוגמא: רגרסיה לוגיסטית ודיסקרימיננטה לינארית

- שיטות דגימה מחדש: cross-validation ו Bootstrap

- בחירת מודלים ורגולריזציה

- שיטות מודרניות: עצים ושימושיהם, Support vector machines

- מבוא ללמידה עמוקה backpropagation ודוגמאות

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת