חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  משחקים לא שיתופיים
  Non Cooperative Games  
0365-3118
מדעים מדויקים | סטטיסטיקה וחקר ביצועים
קבוצה 01
סמ'  ב'1300-1600007 שרייבר מתמטישיעור ות ד"ר אשכנזי גולן גלית
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
בקורס נכסה את הנושאים הבאים (יתכנו שינויים עקב אילוצי זמן):
1) משחקים בצורה רחבה.
2) משחקים בצורה אסטרטגית.
3) אסטרטגיות מעורבות.
4) אסטרטגיות התנהגות ומשפט קיון.
5) עידונים של שיווי משקל.
6) שיווי משקל מתואם.
7) משחקים חוזרים.
8) תורת התועלת.

ספר: תורת המשחקים, מאת זמיר-משלר-סולן, הוצאת מאגנס.


להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת