חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  שיטות בביוסטטיסטיקה
  Biostatistical Methods  
0365-3060
מדעים מדויקים | סטטיסטיקה וחקר ביצועים
קבוצה 01
סמ'  ב'1300-1600103 כיתות דן דודשיעור ד"ר נבו דניאל
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס היא הכרות עם שיטות מרכזיות אשר נמצאות בשימוש בעולם הביוסטטיסטיקה, כלומר ניתוח נתונים מעולם הרפואה, אפידמיולוגיה ועוד. מרבית הנושאים והשיטות רלוונטיות גם לתחומים אחרים. ככל שירשה הזמן הקורס יכלול את הנושאים הבאים:

  • רגרסיה לוגיסטית – משמעות המודל, אמידה והסקה סטטיסטית
  • אפקטים קבועים ואפקטים מקריים ברגרסיה לינארית ורגרסיה לוגיסטית
  • מבוא לניתוח הישרדות
  • מבוא להסקה סיבתית

יתכנו שינויים בסדר ובתכנים בהתאם לזמן.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת