חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לאופטימיזציה לא ליניארית
  Introduction to Nonlinear Optimization  
0365-2304
מדעים מדויקים | סטטיסטיקה וחקר ביצועים
קבוצה 01
סמ'  ב'1600-1900110 אורנשטייןשיעור פרופ בק אמיר
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

תנאי אופטימליות של בעיות לא מאולצות. סיווג נקודות סטציונריות. קבוצות קמורות, פונקציות קמורות, תכנות קמור. ההיטל האורתוגונלי. משפטי הפרדה. בעיות מאולצות: תנאי KKT. אלגוריתמים: היטל גרדיאנט, אליפסואיד, כיוונים צמודים, ניוטון למחצה. יישומים במגוון תחומים כגון עיבוד אותות, כלכלה ולמידת מכונה.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת