חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תכנון ניסויים וניתוח שונות
  Experimental Design & Analysis of Variance  
0365-2112-01
מדעים מדויקים | סטטיסטיקה וחקר ביצועים
סמ'  ב'1200-1500008 שרייבר מתמטישיעור פרופ הלר רות
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
מושגי יסוד: יחידת ניסוי, חזרות, חלוקה אקראית, בלוקים, ניסוי לעומת מחקר תצפיתי. ניתוח של שינוי עם גורם אחד: מדגמים בלתי
תלויים ומזווגים. קבועות ואקראיות. קונטרסטים והשואות מרובות. ניתוח שונות דו כיווני: השפעות קבועות. ניסוי בבלוקים שלמים. מבחנים א-פרמטרים: ווילקוקסון, קרוסקל-ווליס ופרידמן. ריבוע לטיני כתוכנית לניסוי בבלוקים ולניסוי פקטוריאלי חלקי. בדיקת הנחות. טרנספורמציות. ניסויים היררכים. שילוב עבודה מעשית בניתוח נתונים בעזרת תוכנות סטטיסטיות.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת