חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מעבדה בכימיה חישובית
  Laboratory in Computational Chemistry  
0351-4810
מדעים מדויקים | כימיה
קבוצה 01
סמ'  ב'0900-1400101 אורנשטייןמעבדה ד"ר אליאב אפרים
ש"ס:  5.0

סילבוס מקוצר

התלמידים לומדים את התיאוריה הבסיסית (גישות ab-initio, ‏חצי-אמפיריות ומכניקה מולקולרית) ואלגוריתמים חישוביים (אופטימיזציה, פתרונות משוואות נומריות, שיטות אלגברה לינארית וכו') שעומדים בבסיס שיטות של כימיה חישובית, וכמו כן, את היתרונות והחסרונות של שיטות אלה וכיצד להשתמש בהן כדי לפתור בעיות מהותיות וכמותיות בתחומים שונים בכימיה.

להלן משימות חישוביות אופייניות הכלולות בפרויקטי מעבדה:

- חיפוש גיאומטריה וחישוב אנרגיה של "שיווי משקל" מולקולרי

- לימוד המבנה האלקטרוני והתפלגות של צפיפות מטען חשמלי במולקולות

- ויזואליזציה של אינטראקציות אורביטליות (היווצרות קשרים כימיים חדשים, ושבירת קשרים בתגובות)

- חישוב נתיבי תגובות כימיות (מנגנונים)

- קביעת מבני המעבר ואנרגטיקה בתגובות כימיות

- חישוב ספקטרום  NMRו-IR ופרשנותם 

 

Course description

Students learn the basic theory (ab-initio, semi-empirical and molecular mechanics approaches) and algorithms (optimization, solutions of numerical equations, linear algebra methods, etc.) behind computational chemistry methods, and also the advantages and disadvantages of these methods and how to use them to solve problems of interest in chemistry and molecular sciences.

Below are enumerated typical computational tasks included into laboratory projects:

- Search for equilibrium geometry and energy

- Study shapes of molecules including electronic structure and charge distribution

- Visualization of orbital interactions (formation of new bonds, breaking bonds as a reaction     proceeds)

- Calculation of reaction pathways (mechanisms)

- Determination of reaction intermediates and transition structures

- NMR chemical shift prediction

- IR spectra calculation and interpretation

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | כימיה
0351-4810-01 מעבדה בכימיה חישובית
Laboratory in Computational Chemistry
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר אליאב אפרים

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת