חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  תכנון, סינתזה ושימושים של פולימרים חכמים
  Design, Synthesis and Applications of "Smart" Polymers  
0351-4430
מדעים מדויקים | כימיה
קבוצה 01
סמ'  ב'1400-1600102 אורנשטייןשיעור פרופ אמיר רועי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יתחיל במבוא לפולימרים תוך הכרת מושגי יסוד בכימיה של פולימרים, שיטות הכנה (פילמור רדיקלי, אניוני, קטיוני ועוד) ושיטות אפיון מקובלות. לאחר מכן נתמקד בהכנת מבנים בעלי ארכיטקטורה מולקולארית שונה (copolymers, block-copolymers, grafted polymers, dendrimers, dendrimer-polymer hybrid, etc.), שיטות האיפיון ודיון באתגרים בהכנת מבנים מאקרומולקולריים שונים. בהמשך נדון ב"התנהגותם" של פולימרים, יכולתם לעבור אירגון עצמי לקבלת מבנים סופר מולקולאריים והקשר בין מבנה הפולימר והמבנה הסופר מולקולארי המתקבל. עיקר הקורס יודגש ללימוד, הכרה ודיון בדוגמאות לתיכנון והכנה של מערכות סופר מולקולאריות המורכבות מפולימרים חכמים אשר יכולים לשנות את תכונותיהם כתוצאה של גירוי חליצוני (אור, חומציות, טמפרטורה ופעילות אנזימטית) תוך דגש על הפוטנציאל והחשיבות של מערכות סופר מולקולאריות חכמות.

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | כימיה
0351-4430-01 תכנון, סינתזה ושימושים של פולימרים חכמים
Design, Synthesis and Applications of "Smart" Polymers
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | פרופ אמיר רועי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת