חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  פרקים נבחרים בכימיה אורגנו-מתכתית
  Organometallic Chemistry - Selected Topics  
0351-4312
מדעים מדויקים | כימיה
קבוצה 01
סמ'  ב'1600-1800319 קפלוןשיעור פרופ ויגלוק ארקדי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מושגי יסוד בקטליזה: קטליזה אורגנו-מתכתית ליצירת קשרי פחמן-פחמן: תגובות צימוד, תגובת HECK, קרבונילציות, תגובת TROST-TSUJI, הידרופורמילציות, הידרוקרבוקסילציות, הידרוציאנציות, ציקלואיזומריזציות, תגובת PAUSON-KHAND, מטתיזה של אולפינים, ציקלופרופנציות, MCMURRY : קטליזה אורגנו מתכתית ליצירת קשרי פחמן – הטרואטום, התמרה ישירה של קשרי CH

Course description

Basic terms in catalysis; C-C bond-forming organometallic catalysis: Cross-coupling reactions, Carbonylations, Heck reaction, Trost-Tsuji reaction, Hydroformylations, Hydrocarboxylations, Hydrocyanations, Cycloisomerizations, Pauson-Khand reaction, Alkene Metathesis, Cyclopropanations, C-heteroatom bond forming organometallic catalysis, Direct functionalization of CH bonds

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | כימיה
0351-4312-01 פרקים נבחרים בכימיה אורגנו-מתכתית
Organometallic Chemistry - Selected Topics
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | פרופ ויגלוק ארקדי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת