חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  כימיה אורגנו-מתכתית
  Organometallic Chemistry  
0351-4310
מדעים מדויקים | כימיה
קבוצה 01
סמ'  א'1400-1600110 אורנשטייןשיעור פרופ קול משה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מבוא לקישור הכימי בקומפלכסים אורגניים עם מתכות המעבר, גורמי יציבות, סיווג קומפלכסים, תגובות סטויכיומטריות וקטליטיות.
סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | כימיה
0351-4310-01 כימיה אורגנו-מתכתית
Organometallic Chemistry
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | פרופ קול משה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת