חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  כימיה של יסודות קבוצה ראשית
  The Chemistry of Main Group Elements  
0351-4200
מדעים מדויקים | כימיה
קבוצה 01
סמ'  ב'1300-1500 שיעור ד"ר דוברובצקי רומן
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס להציג בפני הסטודנטים את ההתפתחויות האחרונות בתחום התרכובות המבוססות על יסודות קבוצה ראשית, ושימושיהן בסינתזה אורגנית. החומר הנלמד בקורס זה ירחיב את הידע של הסטודנטים, וייתן להם כלים למציאת גישות מקוריות בשיטות סינתטיות אורגניות.

Course description

The Course objective is to introduce students to the most recent developments in the field of main group element based compounds, and their use in organic synthesis. The material taught in this course will broaden students’ knowledge, and give them tools to find original approaches in organic synthetic methods.

 

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | כימיה
0351-4200-01 כימיה של יסודות קבוצה ראשית
The Chemistry of Main Group Elements
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר דוברובצקי רומן

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1