חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  כימיה סופראמולקולרית: ממולקולות בתמיסה למערכות ננו מטריות
  Introduction to Supramolecular Chemistry: From Molecules in Solution to Nanometr  
0351-4140
מדעים מדויקים | כימיה
קבוצה 01
סמ'  ב'1100-1300315 בנין רב תחומישיעור פרופ כהן יורם
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

Basic Concepts: Introduction and definition; supramolecular interactions; complementarity; preorganization; chelate effect: macrocyclic effect; template effect; cooperativity and self-assembly.

Characterization of Supramolecular Systems:  Association constants, ITC, NMR including diffusion NMR; Mass Spectrometry; Circular dichroism, and Dynamic light scattering (DLS).

Molecular recognition and basic receptor molecules: crown ethers; cryptands; spherands; calixarenes; carcerands; cyclodextrins; cucurbiturils.

Self-Assembly: Coordination systems; hydrogen-bond systems; p-p systems; capsules; rotaxane; catenane; self-assembly of biomolecules

Applications: supramolecular catalysts; reactivity in nanoscale vessels; enzyme mimics; molecular machines; sensor; molecular electronics and magnetic nanopaticles

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | כימיה
0351-4140-01 כימיה סופראמולקולרית: ממולקולות בתמיסה למערכות ננו מטריות
Introduction to Supramolecular Chemistry: From Molecules in Solution to Nanometr
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | פרופ כהן יורם

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת