חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  שיטות נסיוניות מתקדמות בכימיה פיזיקלית
  Advanced Experimental Methods  
0351-4105
מדעים מדויקים | כימיה
קבוצה 01
סמ'  א'1400-1600102 אורנשטייןשיעור פרופ אבן עוזי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

סילבוס לקורס: שיטות נסיוניות מתקדמות בכימיה פיזיקאלית

0351-4105

     קורס מתקדם לתארים שני ושלישי

                                                 המרצה: פרופ' עוזי אבן

מס' ש"ס: 2 ש"ס

 

נושאי הקורס:

1.       טורי פורייה ושימוש בהם.

2.       משתנים אקראיים (רעש).

3.       מערכות ליניאריות, פונקציית התמסורת ובקרת משוב.

4.       פונקציית הקורלציה ושימושה לחילוץ אות מרעש.

5.       שיטות סטטיסטיות לגילוי אות חבוי ברעש.

6.       מערכות משוב ובקרה.

7.       שיטות למדידת מרחק.

8.       שיטות למדידה של טמפרטורות גבוהות ונמוכות.

9.       מקורות אור וגלאי אור.

10.   ספקטרוסקופיה ושימושיה.

11.   טכנולוגיה ואקום.

 

ציון הקורס: הציון בקורס יינתן על סמך עבודה.

 

Course description

Syllabus for: Advanced Experimental Methods in Physical Chemistry

 1.  

 

 • : Prof. Uzi Even

Total Semester Hours: 2 (credit 2 points)

 

Course Topics:

 1. Fourier series and their uses.
 2. Random Variables.
 3. Linear systems, transfer function and feed-back control.
 4. Correlation functions and their uses in signal detection.
 5. Statistical methods in Signal detection.
 6. Methods of Distance measurement.
 7. Elevated and low temperature techniques.
 8. Light sources and light detectors.
 9. Spectroscopy uses.
 10. Vacuum technology

 

Course Requirements: Grade will be based on a final paper.

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | כימיה
0351-4105-01 שיטות נסיוניות מתקדמות בכימיה פיזיקלית
Advanced Experimental Methods
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | פרופ אבן עוזי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת