חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  כימיה של סוכרים
  Carbohydrate Chemistry  
0351-3819
מדעים מדויקים | כימיה
קבוצה 01
סמ'  ב'1400-1600110 אורנשטייןשיעור פרופ פרידמן מיכה
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הגדרות כלליות לסוכרים, הכיראליות של סוכרים (L ו-D), הצורות השונות של מבנה השלד הסוכרי, אנומרים ואפימרים, משפחות נבחרות של סוכרים, האפקט האנומרי, תהליכי אנומריזציה, קונפורמציות הטבעת של סוכרים (פוראנוזידים ופיראנוזידים), קבוצות הגנה עיקריות בסינתזה סוכרית, אסטרטגיות של קבוצות הגנה בסינתזה רב שלבית של אוליגוסוכרים, שיטות גליקוזילציה נבחרות, סינתזה של סאכרידים ואוליגוסוכרים בעלי חשיבות ביולוגית

Course description

General definitions of carbohydrates, chirality of sugars (D-L sugars), anomers and epimeres, major families of carbohydrates, the anomeric effect, conformations of the sugar ring (furanosides and pyranosides), protecting groups manipulations in carbohydrate chemistry, reactions at the anomeric center (glycosylation reactions and methods), strategies and examples of the synthesis of oligosaccharides

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | כימיה
0351-3819-01 כימיה של סוכרים
Carbohydrate Chemistry
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | פרופ פרידמן מיכה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת