חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  כימיה אי-אורגנית מתקדמת
  Advanced Inorganic Chemistry  
0351-3408-01
מדעים מדויקים | כימיה
סמ'  ב'1000-1200315 בנין רב תחומישיעור פרופ קול משה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מחזוריות בתכונות כימיות. כימיה קואורדינטיבית: ליגנדות וקומפלקסים, מבנה גאומטרי ואיזומריזציה, הכנה של תרכובות קואורדינטיביות, יציבות של תרכובות קואורדינטיביות, תורת השדה הגבישי ותורת שדה הליגנדה עבור קומפלקסי מתכות מעבר. מספר היבטים של כימיה ביו-אי-אורגנית.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | כימיה
0351-3408-01 כימיה אי-אורגנית מתקדמת
Advanced Inorganic Chemistry
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | פרופ קול משה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת