חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מעבדה בשיטות מתקדמות בכימיה אנליטית
  Laboratory in Advanced Methods in Analytical Chemistry  
0351-3407-02
מדעים מדויקים | כימיה
סמ'  ב'1300-1700108 אורנשטייןמעבדה פרופ עמירב אביב
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

כרומטוגרפיה גאזית (GC), כרומטוגרפיה נוזלית (HPLC), גאז-כרומטוגרפיה - מס-ספקטרוסקופיה
(
GC-MS), בליעה אטומית (AA).

 

 

 

 


 

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת