חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית
  Advanced Methods in Analytical Chemistry  
0351-3402-01
מדעים מדויקים | כימיה
סמ'  א'1700-1900007 הולצבלטשיעור פרופ עמירב אביב
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

שיטות הפרדה:  כרומטוגרפיה, אלוציה, מושג הפלטה התאורטית ויעילות הפרדה, כרומטוגרפיה גאזית (GC), כרומטוגרפיה נוזלית (HPLC).

גלאים: תכונות גלאים, גבול אבחנה, תחום לינארי, סלקטיביות, צימוד גלאים למכשור כרומטוגרפי GC ו HPLC, ותפעול עצמאי.

ספקטרומטרית מסות: סוגי מפרידי מסות, מקורות יונים, צורות הכנסת דוגמה, גלאי יונים. צימוד ספקטרומטר מסות עם כרומטוגרף גאזי וכרומטוגרף נוזלי. (GC-MS and LC-MS)

שיטות אופטיות וספקטרוסקופיה אטומית: ספקטרוסקופיה אינפרה-אדום FTIR, שיטות להבה, בליעה אטומית, מנורה בעלת קטודה חלולה, פליטה אטומית מושרית פלזמה (ICP-AE) ספקטרומטרית מסות אטומית (ICP-MS).

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | כימיה
0351-3402-01 שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית
Advanced Methods in Analytical Chemistry
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | פרופ עמירב אביב

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת