חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית
  Advanced Methods in Analytical Chemistry  
0351-3402
מדעים מדויקים | כימיה
קבוצה 01
סמ'  א'1500-1700105 פיזיקה-שנקרשיעור פרופ עמירב אביב
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

שיטות הפרדה:  כרומטוגרפיה, עקרונות הפרדה כרומטוגרפית, אלוציה, מושג הפלטה התאורטית ויעילות הפרדה, כרומטוגרפיה גאזית (GC), כרומטוגרפיה נוזלית (HPLC)

גלאים: תכונות גלאים, גבול אבחנה, תחום דינמי לינארי, סלקטיביות, צימוד גלאים למכשור כרומטוגרפי GC ו- HPLC, ותפעול עצמאי כגלאים ניידים בשדה

ספקטרומטרית מסות: סוגי מפרידי מסות, מקורות יונים, צורות הכנסת דוגמה, גלאי יונים ודרכי עיבוד אות וקבלת אינפורמציה כימית. צימוד ספקטרומטר מסות עם כרומטוגרף גאזי וכרומטוגרף נוזלי (GC-MS and LC-MS)

ספקטרוסקופיה אטומית: שיטות להבה, בליעה ופליטה אטומית בלהבה, מנורה בעלת קטודה חלולה, פליטה אטומית מושרית פלזמה (ICP-AE) וספקטרומטרית מסות אטומית (ICP-MS)

 

Course description

Chromatographic separation, gas chromatography, chemical and GC detectors, liquid chromatography, mass spectrometry, GC-MS, LC-MS, Atomic spectroscopy, Flame atomic emission and absorption, ICP-AE and ICP-MS 

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | כימיה
0351-3402-01 שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית
Advanced Methods in Analytical Chemistry
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | פרופ עמירב אביב

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת