חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית
  Fundamentals of Electrochemical Technology  
0351-3311-01
מדעים מדויקים | כימיה
סמ'  א'1000-1200102 אורנשטייןשיעור פרופ פלד עמנואל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מבוא לקינטיקה אלקטרוכימית; ציפויים אלקטרוכימים - מבוא: התפלגות זרם ראשונית ומישנית, כח זריקה מקרוסקופי וכח זריקה מיקרוסקופי, שיטוח והברקה, מנגנוני פעולת חומרי תוספת; שימושים: מבנה, סוגים, תפקוד ובקרה של אמבטים, ציפויים נגד קורוזיה, ציפויים פונקציונליים; ציפוי מעגלים מודפסים, ציפוי חצאי מוליכים; ציפויים אל-חשמליים תאוריה ושימושים; עיבוד אלקטרוכימי של מתכות: קידוח חריטה, כרסום ושיוף, תיאוריה ושימושים; צביעה אלקטרוכימית: מנגנון התהליך, בקרה ושימושים; ציפויים אנודיים: תאוריה ושימושים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת