חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית
  Fundamentals of Electrochemical Technology  
0351-3311
מדעים מדויקים | כימיה
קבוצה 01
סמ'  א'1000-1200110 אורנשטייןשיעור פרופ פלד עמנואל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מבוא לקינטיקה אלקטרוכימית; ציפויים אלקטרוכימים - מבוא: התפלגות זרם ראשונית ומשנית, כח זריקה מקרוסקופי וכח זריקה מיקרוסקופי, שיטוח והברקה, מנגנוני פעולת חומרי תוספת; שימושים: מבנה, סוגים, תפקוד ובקרה של אמבטים, ציפויים נגד קורוזיה, ציפויים פונקציונאליים; ציפוי מעגלים מודפסים, ציפוי חצאי מוליכים; ציפויים אל-חשמליים תיאוריה ושימושים; עיבוד אלקטרוכימי של מתכות: קידוח חריטה, כרסום ושיוף, תיאוריה ושימושים; צביעה אלקטרוכימית: מנגנון התהליך, בקרה ושימושים; ציפויים אנודים: תיאוריה ושימושים

Course description

Introduction to electrochemical kinetics, electroplating – introduction, primary and secondary current distribution, microscopic and macroscopic throwing power, leveling and brightening, reaction mechanism of additives, type and control of baths, anti-corrosion plating, functional plating, printed circuits and semiconductors plating, electroless plating – theory and applications, electrochemical machining, electro-painting, anodic deposition

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | כימיה
0351-3311-01 יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית
Fundamentals of Electrochemical Technology
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | פרופ פלד עמנואל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת