חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לתורת המצב המוצק
  Introdction to Solid State Physics  
0351-3217
מדעים מדויקים | כימיה
קבוצה 01
סמ'  ב'1400-1700204 כיתות דן דודשיעור פרופ אבנשטיין יובל
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
  • מבנה וסימטריה של גבישים – שריגי Bravais, שריג הופכי, איזור ברילואין, פיזור קרינה מגבישים, גורם המבנה
  • תאחיזה (קוהזיה) של גבישים: גבישים מולקולריים, יוניים, קו-וולנטיים, מתכתיים
  • תנודות בגביש: ספקטרום פונונים, תרמודינמיקה של גבישים, מודל דביי, יציבות גבישים
  • אלקטרונים בגביש:  גז אלקטרונים קלסי, גז אלקטרונים קוונטי, אלקטרונים בפוטנציאל מחזורי, משפט בלוך, פסי אנרגיה, מודל קרוניג-פני, מודל הקשר החזק, חורים, מוליכים למחצה
Course description
  • Crystal structure and symmetry: Bravais lattice, reciprocal lattice, Brillouin zone, structure factor, diffraction
  • Crystal binding: molecular crystals, ionic crystals, covalent crystals, metals
  • Lattice vibrations: phonon spectrum, thermal properties, Debye model, crystal stability
  • Electronic properties of crystals: classical electron gas, quantum electron gas, transport properties, effect of periodic potential, Bloch theorem, energy bands, Kronig-Penney model, weak potential, tight-binding approximation, semiconductors
סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | כימיה
0351-3217-01 מבוא לתורת המצב המוצק
Introdction to Solid State Physics
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | פרופ אבנשטיין יובל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת