חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  כימיה קוונטית
  Quantum Chemistry                                                                                    
0351-3212-01
מדעים מדויקים | כימיה
סמ'  א'1300-1500222שנקר - פיזיקהשיעור ות פרופ הוד עודד
סמ'  א'1400-1600111אורנשטיין - כימיהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

חזרה מתמטית, קירוב בורן-אופנהיימר ומשוואת שרדינגר האלקטרונית, פונקציות גל רבות אלקטרונים (מכפלות הרטרי, ודטרמיננטות סלייטר), קירוב הרטרי-פוק, משוואות רותאן, פונקציות בסיס גאוסיות, תיאוריית פונקציונאל הצפיפות: מודל תומאס-פרמי, תיאורמות הוהנברג-קוהן, פונקציונאלי שיחלוף-קורלציה מקורבים.

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת