חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  כימיה קוונטית
  Quantum Chemistry  
0351-3212
מדעים מדויקים | כימיה
קבוצה 01
סמ'  א'1300-1500111 אורנשטייןשיעור ות פרופ הוד עודד
סמ'  א'1400-1600111 אורנשטייןשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

חזרה מתמטית, קירוב בורן-אופנהיימר ומשוואת שרדינגר האלקטרונית, פונקציות גל רבות אלקטרונים (מכפלות הרטרי, ודטרמיננטות סלייטר), קירוב הרטרי-פוק, משוואות רותאן, פונקציות בסיס גאוסיות, תיאוריית פונקציונאל הצפיפות: מודל תומאס-פרמי, תיאורמות הוהנברג-קוהן, פונקציונאלי שיחלוף-קורלציה מקורבים.

 

 

 

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | כימיה
0351-3212-01 כימיה קוונטית
Quantum Chemistry
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | פרופ הוד עודד

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת