חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  תרמודינמיקה סטטיסטית
  Statistical Thermodynamics  
0351-3209
מדעים מדויקים | כימיה
קבוצה 01
סמ'  א'1000-1200222 פיזיקה-שנקרשיעור פרופ הוד עודד
סמ'  א'1200-1300222 פיזיקה-שנקרשיעור
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
 • ההקשר של תרמודינמיקה סטטיסטית
 • תזכורות: עקרונות התרמודינמיקה, עקרונות הסתברות וסטטיסטיקה
 • הנחות היסוד של המכניקה הסטטיסטית, צברים סטטיסטיים
 • צבר מיקרו-קנוני: ספירת מצבים, אנטרופיה
 • צבר קנוני: התפלגות בולצמן, פונקצית חלוקה קנונית, אנרגיה חופשית של הלמהולץ
 • פלקטואציות, שקילות צברים
 • גזים אידיאליים לא מנוונים: גז מונואטומי, גז מולקולרי
 • תרמודינמיקה סטטיסטית קלאסית: מרחב הפאזה, עקרון החלוקה השווה, גז אידיאלי קלאסי, התפלגות מקסוול-בולצמן
 • גז לא אידיאלי: מקדם ויריאלי שני, משוואת המצב של ון דר ואלס
 • קורלציות בנוזלים
 • צבר גרנד-קנוני: התפלגות גיבס, פונקצית חלוקה גרנד-קנונית
 • גזים אידיאליים מנוונים: התפלגויות פרמי-דיראק ובוזה-איינשטיין, צפיפות המצבים
 • גז אידיאלי פרמיוני
 • גז אידיאלי בוזוני, התעבות בוזה-איינשטיין
Course description
 • The context of statistical thermodynamics
 • Reminders: principles of thermodynamics, principles of probability and statistics
 • Fundamental assumptions of statistical mechanics, statistical ensembles
 • Micro-canonical ensemble: state counting, entropy
 • Canonical ensemble: Boltzmann distribution, canonical partition function, Helmholtz free energy
 • Fluctuations, ensemble equivalence
 • Non-degenerate ideal gases: monatomic gas, molecular gas
 • Classical statistical thermodynamics: phase space, equipartition, classical ideal gas, Maxwell-Boltzmann distribution
 • Nonideal gas: second virial coefficient, van der Waals equation of state
 • Correlations in liquids
 • Grand-canonical ensemble: Gibbs distribution, grand partition function
 • Degenerate ideal gases: Fermi-Dirac and Bose-Einstein distributions, density of states
 • Fermionic ideal gas
 • Bosonic ideal gas, Bose-Einstein condensation
סילבוס מפורט

מדעים מדויקים | כימיה
0351-3209-01 תרמודינמיקה סטטיסטית
Statistical Thermodynamics
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | פרופ הוד עודד

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת